Tháng lịch sử đen

Trang Màu Kỳ Nghỉ

Văn hóa Mỹ của chúng ta rất phong phú với các nhà lãnh đạo, người theo dõi và anh hùng người Mỹ gốc Phi. Kỷ niệm thành tựu của họ bằng cách tìm hiểu thêm về nhiều nhân vật lịch sử đen rực rỡ đã giúp định hình đất nước vĩ đại của chúng ta. Chúng tôi có một số trang tô màu tuyệt vời. Bác sĩ Martin Luther King Jr. (MLK) vĩ đại và khiêm tốn đã mạnh dạn dẫn đầu cuộc diễu hành long trọng tới các quyền dân sự. Ông đã chiến đấu cho tự do và công việc cho anh em da đen của mình. Bây giờ, tổng thống da đen đầu tiên của chúng tôi, Barack Obama, đã có công việc tốt nhất trong cả nước! Rosa park, đã đưa ra quyết định định mệnh và dũng cảm đó khi từ chối từ bỏ ghế của mình trên lưng xe buýt. Cô trở thành mẹ của phong trào tự do. Cô mở cửa cho Oprah Winfrey dạy tự do cho linh hồn tất cả mọi người từ truyền hình. Chúng tôi có rất nhiều hơn nữa, trước và giữa.In các trang màu và bảng tính Tháng lịch sử đen của chúng tôi cho trẻ em của bạn và tìm hiểu tất cả về lịch sử tuyệt vời của chúng tôi.

Tháng lịch sử đenBảng lịch sử đen của Frederick Douglas

Trang lính đen 1860
Save image

Trang lính đen 1860

Trang lịch sử tháng đen của Etta James
Save image


Trang lịch sử tháng đen của Etta James

Trang tô màu Duke Ellington
Save image

Trang tô màu Duke Ellington

Công viên Rosa Bảng màu có thể in
Save image


Công viên Rosa Bảng màu có thể in

Bảng màu George Washington Carver
Save image

Bảng màu George Washington Carver

Bảng lịch sử đen của Evander Holyfield
Save image


Bảng lịch sử đen của Evander Holyfield

Bảng lịch sử đen Sidney Poitier
Save image

Bảng lịch sử đen Sidney Poitier

Trang màu tháng lịch sử đen - Tiến sĩ Martin Luther King, Jr
Save image


Trang màu tháng lịch sử đen - Tiến sĩ Martin Luther King, Jr

Trang màu tháng lịch sử đen - Tổng thống da đen đầu tiên
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Tổng thống da đen đầu tiên

Trang lịch sử tháng đen - Harriet Tubman
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Harriet Tubman

Trang màu tháng lịch sử đen - số liệu lịch sử
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - số liệu lịch sử

Trang màu tháng lịch sử đen - Jackie Robinson
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Jackie Robinson

Trang lịch sử tháng đen - Cuộc cách mạng Jazz
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Cuộc cách mạng Jazz

Trang màu tháng lịch sử đen - Kwanzaa Maulana Karenga
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Kwanzaa Maulana Karenga

Trang màu tháng lịch sử đen - Lewis Howard Latimer
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Lewis Howard Latimer

Trang lịch sử tháng đen - Louis Armstrong
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Louis Armstrong

Trang màu tháng lịch sử đen - Madame Walker
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Madame Walker

Trang lịch sử đen tháng màu - Nữ phi hành gia Mae Jemison
Save image

Trang lịch sử đen tháng màu - Nữ phi hành gia Mae Jemison

Trang màu tháng lịch sử đen - Nelson Mandela
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Nelson Mandela

Trang màu tháng lịch sử đen - Oprah Winfrey
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Oprah Winfrey

Trang màu tháng lịch sử đen - Công viên Rosa
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Công viên Rosa

Trang màu tháng lịch sử đen - Thurgood Marshall
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Thurgood Marshall

Trang lịch sử tháng đen - Đường sắt ngầm
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Đường sắt ngầm

Trang màu tháng lịch sử đen - Nelson R Mandela
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Nelson R Mandela

Trang màu tháng lịch sử đen - Martin Luther King Jr
Save image

Trang màu tháng lịch sử đen - Martin Luther King Jr

Trang lịch sử tháng đen - Barack Obama
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Barack Obama

Trang lịch sử tháng đen - Nhà văn đen
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Nhà văn đen

Trang lịch sử tháng đen - Người da đen trong kinh doanh
Save image

Trang lịch sử tháng đen - Người da đen trong kinh doanh

Về Tác Giả

Pinterest YouTube
Marian Hergouth

Marian Hergut, Sinh Năm 1953. Nghiên Cứu Giảng Dạy Tại Khoa Triết Học Ở Graz.

Suy Nghĩ Về Những Bức Tranh Của Tôi

Tôi Đã Tham Gia Vào Nghệ ThuậT Từ ThờI Thơ ẤU. NhữNg Màu SắC Luôn CuốN Hút Tôi, ĐặC BiệT Là Màu Đỏ.

Tôi Rất Khâm Phục Màu Sắc Nhất Gustav Klimt Và Friedensreich Hundertwasser.

Trong Con Số Tôi Ngưỡng Mộ Dòng Egon Schiele. Tôi Đang Bắt Rễ Sâu Trong Truyền Thống Áo Sơn.