Trang tô màu của Áp-ra-ham và Sarah

Kinh Thánh

Dạy con bạn những câu chuyện về kinh thánh với Trang tô màu của Áp-ra-ham và Sarah. Câu chuyện về Áp-ra-ham và Sarah trong Sáng thế ký kể câu chuyện về cách Chúa giữ lời hứa. Mặc dù Áp-ra-ham và Sarah đã chờ đợi một thời gian rất dài cho một đứa trẻ, Họ đã lắng nghe sự chỉ dẫn của Thần và ông đã ban phước cho họ với một đứa trẻ, Isaac. In tất cả các trang màu Kinh Thánh của chúng tôi miễn phí.Câu chuyện về Chúa Thần: Áp-ra-ham và Sarah từ Câu lạc bộ trẻ em Crossroads trên Vimeo.Trang tô màu của Áp-ra-ham và Sarah

Trang tô màu của Áp-ra-ham và Sarah
Save image

Trang tô màu của Áp-ra-ham và Sarah

Trang tô màu của Abraham Sarah và Son Isaac
Save image

Trang tô màu của Abraham Sarah và Son Isaac

Trang tô màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah
Save image


Trang tô màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah

Thiên Chúa làm cho một trang màu câu chuyện quốc gia tuyệt vời
Save image

Thiên Chúa làm cho một trang màu câu chuyện quốc gia tuyệt vời

Các trang màu cũ hơn của Abraham và Sarah
Save image


Các trang màu cũ hơn của Abraham và Sarah

Trang tô màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah
Save image

Trang tô màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah

Trang màu đơn giản của Abraham và Sarah
Save image


Trang màu đơn giản của Abraham và Sarah

Abraham Sarah và các trang màu Issac
Save image

Abraham Sarah và các trang màu Issac

Áp-ra-ham trung thành với Chúa Trang màu
Save image


Áp-ra-ham trung thành với Chúa Trang màu

Trang tô màu của Sarah và Abraham Genesis
Save image

Trang tô màu của Sarah và Abraham Genesis

Trang tô màu du lịch của Abraham và Sara
Save image

Trang tô màu du lịch của Abraham và Sara

Trang tô màu Kinh Thánh Sarah
Save image

Trang tô màu Kinh Thánh Sarah

Câu chuyện tô màu Kinh Thánh Áp-ra-ham
Save image

Câu chuyện tô màu Kinh Thánh Áp-ra-ham

Trang tô màu cho bé của Abraham và Sarah
Save image

Trang tô màu cho bé của Abraham và Sarah

Câu chuyện Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah
Save image

Câu chuyện Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah

Chúa ban cho Áp-ra-ham và Sarah Một đứa trẻ tô màu
Save image

Chúa ban cho Áp-ra-ham và Sarah Một đứa trẻ tô màu

Chúc mừng các trang màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah
Save image

Chúc mừng các trang màu Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah

Câu chuyện Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah Trang màu
Save image

Câu chuyện Kinh Thánh của Áp-ra-ham và Sarah Trang màu

Về Tác Giả

Pinterest YouTube
Marian Hergouth

Marian Hergut, Sinh Năm 1953. Nghiên Cứu Giảng Dạy Tại Khoa Triết Học Ở Graz.

Suy Nghĩ Về Những Bức Tranh Của Tôi

Tôi Đã Tham Gia Vào Nghệ ThuậT Từ ThờI Thơ ẤU. NhữNg Màu SắC Luôn CuốN Hút Tôi, ĐặC BiệT Là Màu Đỏ.

Tôi Rất Khâm Phục Màu Sắc Nhất Gustav Klimt Và Friedensreich Hundertwasser.

Trong Con Số Tôi Ngưỡng Mộ Dòng Egon Schiele. Tôi Đang Bắt Rễ Sâu Trong Truyền Thống Áo Sơn.